Smart City – Keerbergen 3.0

app

19.Smart City – Keerbergen 3.0

Op alle domeinen dient Keerbergen als gemeente een voortrekkersrol te spelen in het versneld invoeren van nieuwe technologie, van het stimuleren van het gebruik van de nieuwe communicatiemiddelen , het nuttig gebruiken van big-data.

Wij denken hierbij aan :

- versneld voorzien van glasvezel in de Keerbergse straten om de internetverbindingen te versnellen

- centraal informatie-platform voor overheid en privé op te roepen met een app 

- verdere uitbouw van de website met reservatiemogelijkheden, ook via app

- fietsroutekaart via app

- mogelijkheden van flexi-jobs bij de handelaars

- coördinatie van wegenwerken

- indienen van een klacht bij de politie

- aanbod en vraag voor vakantiejobs voor studenten

- contact leggen tussen senioren (tegen vereenzaming)

- vragen over mogelijkheden voor zorg en opvang van het OCMW

- beschikbaarheid van AED-toestellen

- informatie en inschrijvingen voor sportevenementen

- afhandeling van vergunningen

- aankaarten van zaken in verband met milieu

Deze lijst is niet-limitatief

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe