Kinderopvang.

kinderopvang

Het organiseren van een kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar kinderopvangaanbod staat centraal.

Het geeft de ouders de gelegenheid een leefbare combinatie te maken van arbeid, gezinsverantwoordelijkheid en maatschappelijk engagement.

Kinderopvang moet in twee verschillende – maar nauw verwante- aspecten bekeken worden:  opvang via onthaalouders/kinderdagverblijven (leeftijd 0-2,5 jaar) en voor/naschoolse opvang (IBO).

We moeten verder blijven werken zodat er voor alle kindjes een plekje is.
Dit past in het kader van een gezinsvriendelijke gemeente: een ruim schoolaanbod, kinderopvang door privé-initiatieven en onthaalmoeders en voldoende buitenschoolse kinderopvang zoals het ‘Zandjanneke’.

Open VLD Keerbergen gelooft in de aanvulling van het gemeentelijk en het privé-initiatief.

-          Daarom wensen wij de buitenschoolse kinderopvang ‘Zandjanneke’ verder uit te bouwen, privé-initiatieven te stimuleren en te coördineren en onthaalmoeders te begeleiden.

-          Via de dienst onthaalouders van het OCMW wil Open VLD Keerbergen het aantal opvangplaatsen verhogen. We zullen tevens het aanbod van deze dienst verder promoten.

-          Open VLD Keerbergen zal zoeken naar oplossingen om de thuisopvang van zieke kinderen mogelijk te maken.

-          Open VLD Keerbergen  pleit ook voor een centraal informatiepunt voor alle vormen van kinderopvang in onze gemeente, maar ook voor een ontmoetingsmoment voor alle mensen die instaan voor kinderopvang.

-          Daar waar nodig wenst Open VLD Keerbergen logistieke steun verlenen voor cursussen en vormingen, die  eigen zijn aan deze sector.

 

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe