Gezondheid troef.

gezondheid

 

13.1. Bevorderen van de gezondheid.

Open VLD Keerbergen vindt gezondheidsbevordering voor alle Keerbergenaars zeer belangrijk en zal dus alle initiatieven van de Vlaamse overheid of andere organisaties die hiervoor in aanmerking komen steunen en promoten, en dit samen en in overleg met de Gezondheidsraad.

Deze Gezondheidsraad is samengesteld uit geïnteresseerde burgers en vertegenwoordigers van scholen, verenigingen en zorgverstrekkers en kan het beleid mee helpen uitwerken en uitvoeren.

De gemeente ontwikkelt een eigen gezondheidsbeleid. Het item gezondheid heeft in de gemeentelijke visie een eigen budget en een ambtelijke ondersteuning. De organisatie van een Gezondheidsbeurs past in dit beleid.

Open VLD Keerbergen wenst campagnes te organiseren om te stoppen met roken ,  om drugs te ontraden, aan gezonde voeding, aan sportdagen, aan mentale gezondheid (“fit in je hoofd”) en aan informatie over hygiëne en levensstijl.

Het gebruik van AED toestellen zal gepromoot worden, er zal een jaarlijkse bijscholing worden voorzien en de plaatsen waar deze toestellen beschikbaar zijn zal via de website en via een app worden bekend gemaakt (zie ook Smart City)

 

13.2. Weerbaarheid tegen verslaving.

 

Open VLD Keerbergen kiest voor een samenleving waarin mensen zich ontplooien tot weerbare en zelfredzame burgers.

Open VLD Keerbergen wenst dan ook verder in te zetten op preventie voor het brede publiek, hulpverlening voor probleemgebruikers en repressie tegen dealers.

 

13.3. Gezonde scholen.

De scholen dienen zich te engageren om met een eigen gezondheidsbeleid van start te gaan, waarbij de gemeente , de scholen zowel inhoudelijk als logistiek zal ondersteunen.

Er kan een gezondheidsovereenkomst worden afgesloten tussen de gemeente en de scholen, waarbij de gemeente de school steunt is zijn gezondsheidsbeleid, zowel inhoudelijk als logistiek.

Gezonde lucht aan de schoolpoorten is belangrijk (zie verkeer aan de scholen).

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe