Sport : een gezonde geest in een gezond lichaam.

sport

Sport is een maatschappelijk gegeven dat niet meer uit onze samenleving weg te denken is. Alle lagen van de bevolking zijn erbij betrokken.

Sport bevordert de integratie  in de samenleving en is een uitstekende manier om kleuters,kinderen en jongeren enkele sociale en motorische basisvaardigheden bij te brengen. Er kan worden gewerkt rond het opheffen van eigen beperkingen en bevordert de samenwerking,gezondheid,stiptheid,fair play ,enz…Sport is één van de meest democratische vormen van vrijetijdsbesteding.

14.1. Sportraad en sportverenigingen.

Open VLD Keerbergen wil dat zowel de recreatieve als de competitieve sportbeoefening verder gestimuleerd wordt.
De basis van de sportwerking zijn ongetwijfeld de sportverenigingen in de diverse sporttakken.
Sportclubs zijn de plek waar men terecht kan voor een laagdrempelig, doch kwaliteitsvol sportaanbod. Ze bieden een grote garantie voor levenslange sportbeoefening.

De adviesfunctie van de  sportraad is belangrijk. De Keerbergse sportclubs dienen hier een spreekbuis te vinden.

De werking van de  sportdienst zal gemoderniseerd en geoptimaliseerd worden. In dit kader dient de informatisering van de Sportdienst grondig aangepakt te orden. (zie Smart City)

Open VLD Keerbergen wil de sportverenigingen verder financieel steunen, waarbij het accent  blijft liggen op een kwaliteitsvolle , goed gestructureerde jeugdwerking.

Tevens zullen de sportclubs worden gevraagd om de “Panathlon Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport” te ondertekenen.

 

14.2. Infrastructuur.

Eigentijdse sportinfrastructuur is de basisvoorwaarde om te kunnen sporten. Het voorzien in een goed onderhouden basis sportinfrastructuur voor clubs en individuele burgers vraagt dan ook een permanente aandacht. Het is een basisdienstverlening voor de bevolking.

Noodzakelijke renovatiewerken en energiezuinige maatregelen zijn dan ook een must in een goed sportbeleid.

Het memorandum van de Sportraad is een goede basis voor de uitbreiding van de infrastructuur, het zal op zijn haalbaarheid onderzocht worden, zowel praktisch als financieel.

Het uitbreiden van de sportfaciliteiten moet ook een actiepunt worden, met een verdere optimalisatie van het gebruik van de Sporthal van het Atheneum.

Open VLD Keerbergen is voorstander van een 2de kunstgrasveld voor de hockey en van een uitbreiding  van de gymzaal en de tennismogelijkheden .

Open VLD Keerbergen wil een leefbaar kader realiseren voor de uitbating van de cafetaria zodat het een veilige en aangename ontmoetingsplaats kan worden.

14.3. Sportactiviteiten.

Het bestaande sportbeleidsplan zal, waar nodig, geactualiseerd worden en er moet ook voorzien worden in een  nieuw en gedifferentieerd sport- en bewegingsaanbod voor bijv.de senioren (fietsschool, sportelen, aanleggen van petanquebanen, enz…).

Sporten na school moet zeker op de agenda komen en zoveel mogelijk gepromoot worden, de naschoolse recreatieve sport kan georganiseerd worden in samenwerking met de naschoolse kinderopvang.

Er dient meer aandacht besteed te worden aan de G-Sport.

Open VLD Keerbergen zal dan ook nieuwe projecten zoals het “START TO SPORT” volwaardig steunen.

 

14.4. Informatie.

Naar communicatie rond sport zullen de verschillende beschikbare kanalen (Keerinfo,website en elektronische infoborden) efficiënter worden gebruikt.

Het gebruik van de gemeentelijke website voor reservatie en inschrijvingen voor allerlei sportactiviteiten dient gerealiseerd te worden (zie Smart City).

 

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe