De kracht van de middenstand.

middenstand

Dichtbij winkelen is niet alleen leuk, je spaart ook tijd en de klant is er altijd koning.

Een groot winkelaanbod versterkt de sociale cohesie in de gemeente.

Buurtwinkels zijn immers echte  ontmoetingsplaatsen voor de inwoners en brengen een gemeente tot leven.

Een actieve gemeente werkt daarom kernversterkend, met een rijke mix aan handelszaken en een goed parkeer- en mobiliteitsbeleid afgestemd op de wensen van de klant en de ondernemer.
Lokale ondernemers en zelfstandigen vormen het economisch hart van de gemeente. Ze zorgen lokaal voor jobs en maken producten van eigen streek.
     

11.1. Raad Lokale  Economie.

Er werd een Raad voor Lokale Economie opgericht met de bedoeling het gemeentebestuur advies te geven in verschillende aangelegenheden. Open VLD Keerbergen wenst deze raad sterk te betrekken in het beleid inzake lokale economie. Deze Raad dient te fungeren als de draaischijf van het middenstandsgebeuren, in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur. Elke zelfstandige zou moet kunnen een vergadering bijwonen, als individueel geïnteresseerde of als verantwoordelijke van een middenstandsvereniging.

Het is de bedoeling dat iedereen van de sector hier vrijuit kan spreken., want enkel in dialoog met elkaar en in onderling overleg, kunnen de Keerbergse middenstanders weerwerk bieden aan de concurrente van buitenaf. 

11.2.  Representatieve verenigingen ondersteunen.

De representatieve verenigingen, waaronder UNIZO, HAVEK,…., die in het verleden zeker hun steentje hebben bijgedragen, mogen en kunnen in dit samenspel niet ontbreken.

Al hun inspanningen rond evenementen en happenings, zowel individueel als gezamenlijk, blijven vanzelfsprekend de ingrediënten voor een bruisend Keerbergen.

Het is uiteraard ook met hen dat Open VLD Keerbergen een goede samenwerking nastreeft en hen financieel wenst te ondersteunen.

 

 

11.3.   Initiatieven.

Open VLD Keerbergen wil dan ook :

 • vernieuwing van de dorpsstraat (zie rubriek 12) waarbij deze straat aantrekkelijker wordt om te winkelen, met aandacht voor parkeergelegenheid
 • Creëren van een gezellig dorpsplein met horeca en terrassen
 • Een parkeerbeleid dat uitgaat van de noden en dat een mix is van kort en lang parkeren
 • de opmaak van een strategisch commercieel plan
 • uitgebreide informatie op de gemeentelijke website, gemeentelijk infoblad en app
 • infoloket voor nieuwe en gevestigde ondernemers.
 • duidelijke en proactieve communicatie in geval van wegenwerken, goede signalisatie en bereikbaarheid
 • snelle & eenvoudigere administratie
  Aanvragen van ondernemers worden snel afgehandeld en vergunningen worden zoveel mogelijk digitaal afgeleverd (zie Smart City). We denken hier bv. aan de bouwvergunning of de milieuvergunning. De aanvrager wordt ook goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken van het dossier en de looptijd.
 • de procedures worden vereenvoudigd
 • stimuleren van de Keerbergenbon
 • de gemeente helpt voor het verkrijgen van subsidies
 • vrijstelling voor de Keerbergse handelaars van belasting op ongeadresseerd drukwerk

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe