Cultuur : Creatieve talenten ontplooien

cultuur

15.1.Puur cultuur.

Open VLD Keerbergen blijft een zeer groot  belang hechten aan de promotie van kunstbeleving en cultuurspreiding.

Cultuur is er immers voor en door de burgers.

Een degelijk en actief cultuurbeleid veronderstelt diverse elementen: medewerkers, financiële middelen, overleg en inspraak van de burgers.

Om het gemeenschapsleven te bevorderen en het klimaat te scheppen waarin alle burgers zich vrij kunnen ontplooien, zal de optimalisering van de culturele infrastructuur in onze gemeente verder de nodige aandacht krijgen.

Open VLD Keerbergen zal erop toezien dat het Gemeenschapscentrum Den Bussel op een kostenefficiënte manier wordt beheerd en tevens krijgt  de uitbouw van een breed kwaliteitsvol en hoogstaand cultureel aanbod  de volle steun.(voorrang gaat naar de Keerbergse verenigingen, eigen lokale programmaties, vormingsactiviteiten en dergelijke…).

Open VLD Keerbergen meent dat in een gemeente zoals Keerbergen, waar een zeer actief verenigingsleven bestaat en met vele actieve en geïnteresseerde inwoners, een goed werkende en gestructureerde Cultuurraad, als adviesorgaan noodzakelijk en onontbeerlijk is.

De aangestelde cultuurfunctionaris blijft een ondersteunende rol spelen.

De lokale kunstenaars moeten verder ondersteund worden. De initiatieven Cultuur in de Natuur-wandeling , Handel toont Kunst en Muziek, de Week van de Amateurkunsten zijn hiervan mooie voorbeelden.

Open VLD Keerbergen zal de samenwerking tussen cultuur en de scholen blijvend stimuleren (vb. Poëzie en Dialoog workshops en wedstrijden)

Open VLD Keerbergen pleit ook voor het inrichten van diverse “cultuurhoekjes” in onze gemeente (eigen kunstwerken op onze mooie pleintjes).

 

15.2. Bibliotheek : lezen, leren, surfen en genieten.

De bibliotheek dient een plaats te zijn waar de meest doorgedreven boekenwurm zijn gading vindt.

Open VLD Keerbergen blijft ernaar streven om nieuw uitgegeven boeken nog sneller aan te kopen, zodat het boekenbestand en de audiovisuele afdeling up-to-date en eigentijds blijft.

Open VLD Keerbergen wenst ook een thematisch aanbod te organiseren, zoals de jeugdboekenweek, de week van het boek en dergelijke….

 

15.3. Patrimonium : aandacht voor nieuw en oud.

De gemeente beschikt over een uitgebreid patrimonium.

Blijvende aandacht dient dan ook besteed te worden aan het onderhoud ,verfraaiing en veiligheid van onze gebouwen en zalen, die ter beschikking worden gesteld aan onze inwoners en verenigingen.

Open VLD Keerbergen zal ook oog hebben voor een eventuele herbestemming van de bestaande zalen.

Open VLD Keerbergen gaat voor het ontwerpen van een permanente erfgoedwandeling met cultuurhistorisch patrimonium van onze gemeente.
 

Op de gemeentelijke begraafplaats worden op dit moment uitbreidingswerken uitgevoerd. Open VLD Keerbergen zal erop toezien dat deze werken de begraafplaats inrichten als een plaats waar we op een serene en respectvolle manier kunnen afscheid nemen.

 

 

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe