Gezonde financiën met lage belastingen

belastingen

Een goed gemeentelijk beleid start uiteraard met een goed onderbouwd financieel beleid.

Open VLD Keerbergen kiest voor een zuinig, vooruitziend en zorgzaam financieel beheer dat de ruimte biedt voor noodzakelijke investeringen die het leven en samenleven in onze gemeente beter en aangenamer maken.

In het begin van de voorbije legislatuur in 2013 werden door de NVA-CD&V coalitie de belastingen verhoogd van 5,5% naar 6,5% voor de personenbelastingen en van 815 naar 1150 voor de opcentiemen onroerende voorheffing.

Onder impuls van Open VLD Keerbergen werden de opcentiemen vanaf het jaar 2018 verlaagd van 1150 naar 917.

Open VLD Keerbergen heeft vanuit de oppositie dikwijls aangekaart dat er tijdens de periode 2013-2018 meer geld binnen kwam dan er nodig was.

Het standpunt van Open VLD Keerbergen is dan ook duidelijk : streven naar verdere verlaging van de belastingen en een absoluut verzet tegen eender welke belastingsverhoging.

Investeringen worden zorgvuldig gepland en er wordt nauwlettend toegezien op het respecteren van de budgetten. Hierdoor wordt er vermeden dat de leningslasten oplopen.

Open VLD Keerbergen is voorstander van een samenwerking tussen de gemeente en de burgers op financieel gebied om bepaalde projecten te realiseren.
 

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe