Gewoon zorg op maat geven en respect hebben voor iedere persoonlijkheid

Kate Vercaaeren

43 jaar

Gehuwd met Jurgen Saliën

Moeder van Hannelore, Margo, *Elien

Van kleins af woonachtig te Keerbergen

Lid van verschillende verenigingen

Zelfstandige thuisverpleegkundige

Luisterbereid en organisatorisch sterk

Zorg voor iedereen:

  • Kinderopvang ondersteunen en mee zoeken naar mogelijkheden voor opvang van zieke kinderen.
  • Thuiszorg zo lang mogelijk toelaten met de nodige hulpdiensten.
  • Dagopvang voor senioren, zoals CADO, promoten om vereenzaming te voorkomen.
  • Waardering hebben voor iedere persoon tijdens zijn/haar leven en bij overlijden.

Wageman 16

 

Kate.Vercaeren@openvldKeerbergen.be

 

0475 53 26 12
 

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe